HomePolityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wstęp
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej RocketSales.pl.

 2. Administrator danych
  Administratorem danych jest firma AdSempre 2.0 Rafał Krzywicki z siedzibą pod adresemul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, NIP: 522-245-43-5, zwany dalej Administratorem.

 3. Cel przetwarzania danych
  Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

  • realizacji usług elektronicznych,
  • analizy danych w systemie Google Analytics 4 w celach statystycznych i optymalizacji strony,
  • przygotowania indywidualnie dopasowanych ofert.
 4. Zakres przetwarzania danych Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 5. Podstawa prawna przetwarzania Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

 6. Cookies Strona używa plików cookies w celu poprawy funkcjonalności strony oraz w celach analitycznych i statystycznych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Okres przechowywania danych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania.

 9. Bezpieczeństwo danych Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 10. Zmiany w polityce prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z treścią tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 11. Dane kontaktowe W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez [formularz kontaktowy/e-mail/numer telefonu].

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2024.

Zwiększ sprzedaż!

Zostaw nam swój numer telefonu. Oddzwonimy w ciągu 24 godzin.

Jesteśmy słowni.
Jesteśmy skuteczni.

RocketSales. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Projekt Grupy: